HÌNH THỨC THANH TOÁN

Để giúp việc thanh toán của Quý khách được dễ dàng. công ty K-setup  hỗ trợ các hình thức thanh toán  linh hoạt và tiện lợi. Quý khách có thể thanh toán theo 3 hình thức sau:
 1. 1. Thanh toán khi nhận hàng
  Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi bạn không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.
  Quý khách chỉ cần lựa chọn hàng cần mua sau đó gọi điện đặt hàng và cung cấp thông tin cho bộ phận kinh doanh. Chúng tôi sẽ sắp xếp và giao hàng cho Quý khách trong thời gian sớm nhất.
  2.  Giao hàng cho các bên vận chuyển ( Dành cho khách hàng ở các tỉnh )
  Quý khách đặt hàng và có thể gửi tiền trực tiếp cho các bên vận chuyển. Chúng tôi sẽ giao hàng và nhận tiền trực tiếp từ các giao hàng.
 2. 3. Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc ngân hàng
  Quý khách hàng ở xa có thể thanh toán qua ngân hàng hoặc chuyển khoản thừ các thẻ nội địa theo thông tin dưới đây.

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Để giúp việc thanh toán của Quý khách được dễ dàng.ksetup.net hỗ trợ các hình thức thanh toán  linh hoạt và tiện lợi. Quý khách có thể thanh toán theo 3 hình thức sau:
 1. 1. Thanh toán khi nhận hàng
  Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi bạn không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.
  Quý khách chỉ cần lựa chọn hàng cần mua sau đó gọi điện đặt hàng và cung cấp thông tin cho bộ phận kinh doanh. Chúng tôi sẽ sắp xếp và giao hàng cho Quý khách trong thời gian sớm nhất.
  2.  Giao hàng cho các chành xe ( Dành cho khách hàng ở các tỉnh )
  Quý khách đặt hàng và có thể gửi tiền trực tiếp cho các chành xe. Chúng tôi sẽ giao hàng và nhận tiền trực tiếp từ các chành xe.
 2. 3. Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc ngân hàng
  Quý khách hàng ở xa có thể thanh toán qua ngân hàng hoặc chuyển khoản thừ các thẻ nội địa theo thông tin dưới đây.