VẬN CHUYỂN – GIAO NHẬN

Thời gian giao hàng

Khách hàng mua hàng tại Website thành công đơn hàng đươc tính thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc đơn hàng được giao cho đơn vị vận chuyển thành công.

Thời gian vận chuyển: 

Thời gian vận chuyển cụ thể phụ thuộc vào khoảng cách địa lý giữa Người Mua và Người Bán. Tuy nhiên,công ty sẽ ước tính thời gian chuyển hàng như sau (không kể Chủ nhật, ngày Lễ):

Trong phạm vi Nội thành TP Hồ Chí Minh: Trong ngày hoặc ngày hôm sau.

Hà Nội/TP HCM/Đà Nẵng đến thành phố/thị xã: Tối đa 3 đến 7 ngày

Lưu chuyển giữa các tỉnh thành khác: Từ 3 – 7 ngày

Lưu ý: Một số đơn hàng có thể sẽ vận chuyển lâu hơn do Người Bán hẹn lại lịch lấy hàng lâu hơn dự kiến (12h kể từ khi tạo vận đơn); hoặc Người Mua hẹn giao hàng muộn vì lý do cá nhân.

Vui lòng gọi: 098.5566.123 –  0368.393.688 Để được hỗ trợ tốt nhất

VẬN CHUYỂN – GIAO NHẬN

Thời gian giao hàng

Khách hàng mua hàng tại Website thành công đơn hàng đươc tính thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc đơn hàng được giao cho đơn vị vận chuyển thành công.

Thời gian vận chuyển: 

Thời gian vận chuyển cụ thể phụ thuộc vào khoảng cách địa lý giữa Người Mua và Người Bán. Tuy nhiên,công ty sẽ ước tính thời gian chuyển hàng như sau (không kể Chủ nhật, ngày Lễ):

Trong phạm vi Nội thành TP Hồ Chí Minh: Trong ngày hoặc ngày hôm sau.

Hà Nội/TP HCM/Đà Nẵng đến thành phố/thị xã: Tối đa 3 đến 7 ngày

Lưu chuyển giữa các tỉnh thành khác: Từ 3 – 7 ngày

Lưu ý: Một số đơn hàng có thể sẽ vận chuyển lâu hơn do Người Bán hẹn lại lịch lấy hàng lâu hơn dự kiến (12h kể từ khi tạo vận đơn); hoặc Người Mua hẹn giao hàng muộn vì lý do cá nhân.

Vui lòng gọi: 098.5566.123 –  0368.393.688 Để được hỗ trợ tốt nhất